Informace o nás 

ODVOZ A LIKVIDACE
▪ suť
▪ zemina
▪ směsný a stavební odpad
▪ zahradní odpad
▪ dřevo a starý nábytek
▪ papír, kov, plasty
▪ objemný a domovní odpad
▪ černé skládky
▪ koberce

Přijímáme pouze odpady kategorie O. Nebezpečné odpady nepřijímáme

DOPRAVA
▪ písek
▪ štěrk

▪ zeminu

▪ dřevo

▪ nářadí, lešení

▪ stroje

  stavební materiál